Dödsbon

Jag ställer upp och värderar radioutrustning för dödsbon inom närområdet eller enligt avtalat. Både utrustning för DX-are och radioamatörer.